Władze

Arch. Sylwester Chruszcz

Prezes Zarządu Fundacji im. Bolesława Chrobrego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. +48 509-202-618

 

Architekt. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W latach 1996–2001 należał do Stronnictwa Narodowego, w latach 1997-2002 był  członkiem stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, w 2001r. wstąpił do LPR i został wybrany do Rady Politycznej tej partii.

 

W latach 2002-2004 był radnym sejmiku zachodniopomorskiego, gdzie był jego wiceprzewodniczącym i zasiadał  w komisji infrastruktury. W wyniku wyborów w 2004r. został posłem do Parlamentu Europejskiego. W  PE pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji transportu i turystyki. 1 grudnia  2006 r. stanął na czele powołanego przez LPR "Komitetu na Rzecz Referendum w Sprawie Przyjęcia Przez Polskę Euro, Złoty Tak".

 

Jest współzałożycielem i członkiem redakcji kwartalnika społeczno-politycznego Myśli.pl, należy do Związku  Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zasiada w szczecińskiej Radzie Osiedla Głębokie-Pilchowo i jest członkiem  zarządu stowarzyszenia Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem w Szczecinie.

 

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

www.ch2architekci.pl 

 

Żonaty, ma troje dzieci. Fundator Fundacji im. B. Chrobrego.

 

 

Mec. Rafał Wiechecki

Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Bolesława Chrobrego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
+48 513-605-832

 

Adwokat. Rafał Wiechecki w roku 2002 ukończył studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z oceną ogólną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chobota. W roku 2005 ukończył studia stacjonarne na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami publicznymi) z oceną ogólną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Szewczuka.


W grudniu 2005 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę o wpisie Rafała Wiecheckiego na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W grudniu 2007 r. mecenas Rafał Wiechecki złożył wniosek o zmianę siedziby zawodowej z Warszawy do Szczecina, z uwagi na fakt zamieszkiwania razem z rodziną w Szczecinie. Okręgowa Rada Adwokacka  w Szczecinie w styczniu 2008 r. podjęła uchwałę w wpisie mecenasa Wiecheckiego na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Szczecinie. Kancelaria Adwokacka prowadzona przez mecenasa Rafała Wiecheckiego mieści się w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego 47/13, Tel./fax. (091)  484-12-39.

www.adwokat-wiechecki.pl

Rafał Wiechecki we wrześniu 2005 r. został wybrany Posłem na Sejm RP V kadencji. W ramach prac w Sejmie był on w-ce przewodniczącym Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Sprawiedliwości, Praw Człowieka i Obywatela. Ponadto był przewodniczącym Nadzwyczajnej Komisji ds. Instytutu Pamięci Narodowej. Reprezentował wielokrotnie Sejm RP przed Trybunał Konstytucyjnym. Był również przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Polsko-Meksykańskiego oraz w-ce przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Polsko-Tajwańskiego.

W dniu 5 maja 2006 r. został mianowany na stanowisko Ministra Gospodarki Morskiej, jako najmłodszy konstytucyjny minister w historii Polski po 1945 r. W wyniku rozpadu kolacji rządowej i zarządzeniu przedterminowych wyborów został w dniu 13 sierpnia 2007 r. roku odwołany ze stanowiska Ministra Gospodarki Morskiej. W latach 2004-2005 był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Szczecin, a w okresie od lipca 2004 r. do października 2005 r. pracował w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W latach 2009-2012 członek Rady Programowej TVP Szczecinie. Od 2011 roku Członek Komisji Rewizyjnej Business Club Szczecin.

Żonaty, ma dwóch synów Mateusza i Adama. Fundator Fundacji im. B. Chrobrego.

 

RADA NADZORCZA

 

Dr Marian Szołucha


Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Kryteria fiskalne integracji Polski ze strefą euro" (napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Kaźmierczaka) w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt na Wydziale Nauk
Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Zawodowo związany również z mediami.

Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika "Myśl.pl". Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej im. Prof. Cz. Strzeszewskiego w Lublinie.

Autor i współautor kilku książek oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych.

Biegle włada językami - angielskim i rosyjskim.

Interesuje się historią nowożytną. Jest miłośnikiem sportów wodnych.

Żonaty, jedno dziecko.

Jacek Budniak

 

Lat 45, żonaty, 4 dzieci, z zawodu magister inżynier - zajmuje się realizacją inwestycji jako manager projektu w dużej firmie brażny chemicznej. Prowadzi również swoją działalność gospodarczą w zakresie handlu. Jest właścicielem przedsiębiorstwa tutystycznego. Od lat oddany i związany ze środowiskiem prawicowym.

 

 

 Bartłomiej Królikowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe Rynek Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł magistra prawa. Praca magisterska traktująca o instytucji zasiedzenia w prawie cywilnym i prawie rzymskim została napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. W. Rozwadowskiego.

Od września 2010 r. pozostaje zatrudniony przez Gminę Przelewice.  W tym też czasie otwiera Kancelarię Doradcy Prawnego (biura w Barlinku i Lipianach) www.kancelaria-krolikowski.pl. W latach 2009-2010 redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl”.

Jest m.in. wi-ce przewodniczącym Rady Miejskiej w Lipianach, członkiem Rady Programowej TVP Szczecin i Polskiego Radia Szczecin.

Żonaty, ma dwójkę dziecki.